ZERO WASTE ชีวิตยุคใหม่ ร่วมกันใส่ใจ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

Last updated: 6 ม.ค. 2563  |  982 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ZERO WASTE ชีวิตยุคใหม่ ร่วมกันใส่ใจ เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์

ปัญหาขยะที่มักจะบริโภคสินค้าแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก หลอดพลาสติก โฟม ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อขยะคือภาระของทุกคน จึงเป็นที่มาของการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste คือการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะไม่สร้างให้เกิดขยะใหม่ ๆ โดยพยายามไม่ให้มีอะไรหลงเหลือจนเป็นขยะได้ สามารถยึดหลักปฏิบัติง่าย ๆ ได้ดังนี้

1.      Avoid - หลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดขยะเพิ่ม

2.      Reduce - ใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะให้น้อยลง

3.      Reuse - การนำกลับมาใช้ใหม่

4.      Recycle - การหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่

 

ซึ่งในทุกข้อเราทุกคนสามารถนำแนวทางนี้มาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของแต่ละคนได้ง่าย ๆ แค่เพียงร่วมมือร่วมใจช่วยกันสร้างสังคมและโลกเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ด้วยการทำให้ขยะกลายเป็นศูนย์กันดีกว่า 

 

ที่มา : เว็ปไซต์เพลิน-เพลิน

---------------------------------------------------------------------------

สอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์  Bio- Composter

 HOTLINE :  02 800 2570-3, 094-664-9228, 089 556 5720

Website :  www.innopolisone.com

Facebook :  https://urlzs.com/SAbcy

#biocomposter  #เครื่องย่อยเศษอาหาร  #เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย  #ลดปริมาณเศษอาหาร #เครื่องกำจัดเศษอาหาร #ย่อยเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ย #เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร

 

Powered by MakeWebEasy.com