ข่าวสาร

ระบบระบายอากาศของเครื่องจะทำให้อาหารแห้งไปตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นการจำกัดกลิ่น แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม จำเป็นจะต้องเสียบปลั๊กเครื่องทิ้งไว้เพื่อให้ระบบดังกล่าวทำงาน

เชื่อว่าหลายท่านตอนนี้มีเครื่อง Keeen Bio Composter หรือเครื่องย่อยเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใช้ในครัวเรือนอยู่แล้ว

จากความนิยมและเสียงชื่นชมของผู้ใช้งานจริง “KEEEN BIO COMPOSTER” เครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยใน 24 ชั่วโมง ทำให้มีคำถามพบบ่อยว่า เครื่อง KEEEN BIO COMPOSTER ต้องใส่หัวเชื้อบ่อยแค่ไหน? และ เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว จะใช้หัวเชื้ออย่างไรให้ถูกวิธีและคุ้มค่ามากที่สุด?

ภาวะโลกร้อน ยังคงเป็นปัญหาของมวลมนุษยชาติที่ยังคงเรื้อรัง และลากยาวต่อเนื่องมาโดยตลอด ยังไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่

ทราบหรือไม่ว่า ขวดและถุงพลาสติกทุกชนิดที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตรปะจำวันนั้น ถ้าถูกทิ้งไว้กลางแดดเฉย ๆ เพียงไม่กี่วัน ก็จะมีก๊าซเรือนกระจกระเหยออกมาในปริมาณที่สามารถตรวจวัดได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียว

ขยะเป็นปัญหาคลาสสิกที่แก้ยากเหลือเกินและนับวันมีแต่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 43 รองลงมา คือ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 30 และเสียงดัง/เสียงรบกวน ร้อยละ 12 ตามลำดับ (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ ปี 2561)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเดินสายส่งมอบเครื่อง KEEEN Bio Composter พร้อมให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่องให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ไม่เห็นโลงศพ ไม่ลั่งน้ำตา ประโยคนี้ยังคงใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัย กี่ครั้งกี่คราที่พวกเราต้องเผชิญกับภัยพิบัติทั้งหลาย บทเรียนต่าง ๆ เหล่านี้ได้สอนหรือให้คติอะไรกับบ้างเราในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์เราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่และปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะอยู่กับธรรมชาติให้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ชุมชนชนบท สังคมเมือง มนุษย์เราไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ แม้ว่าสร้างตึกสูงระฟ้า รถไฟความเร็วสูง แต่ทุกสรรพสิ่งต้องการความสมดุล มีการเกิดใหม่ก็มีการดับสูญสลายสิ้นไป .

เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคส่งมอบเครื่องพร้อมให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่อง KEEEN Bio Composter ให้แก่ลูกค้าถนนพระราม 2

จากการขยายตัวของสังคมประชากรและพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน ทำให้ปัญหาขยะส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของเรานั่นเอง

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่อง KEEEN Bio Composter ให้แก่ลูกค้า

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่อง KEEEN Bio Composter ให้แก่ลูกค้า

จากข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษของไทย พบว่า 45% ของขยะมูลฝอยทั้งหมดในเขตกรุงเทพมหานครเป็นขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำอาหาร อีก 31% เป็นเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานและอีก 21% จากอาหารที่เน่าเสียก่อนการบริโภค

NPK ถือเป็นธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืช 3 ชนิด ซึ่งเป็นสูตรของปุ๋ยที่ดี ที่จะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตงอกงามได้ดียิ่งขึ้น เปรียบเสมือนมนุษย์เราที่ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ ทำให้สามารถเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในแต่ละปีด้วยร่างกายที่แข็งแรงนั่นเองค่ะ

เครื่องย่อยสลายอาหารขนาดกะทัดรัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องนี้ สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเหลือทิ้งทั้งหลายของท่าน ให้เป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์มากมายได้อย่างง่ายดาย

สนับสนุนให้ทุกคนอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

"KEEEN BIO COMPOSTER ร่วมขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อต่อสู้กับ COVID-19”

วิธีการง่าย ๆ ในการใช้กำจัดเศษอาหารเหลือทิ้งของเครื่องรักษ์โลก Keeen Bio Composter

การแยกขยะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรร่วมด้วยช่วยกันหากเรามีการกำจัดขยะอย่างมีระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพมากพอ เชื่อว่าจะนำพาสังคมและประเทศชาติเราไปสู่สภาพแวดล้อมที่ไร้ซึ่งมลภาวะจากขยะในอนาคตต่อไปได้

เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าไปให้คำแนะนำและสาธิตวิธีการใช้เครื่อง KEEEN Bio Composter ให้แก่ลูกค้า

บ้านและสวนselect 2020 พึ่งผ่านพ้นไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวานนี้ โดย KEEEN Bio Composter มีโอกาสได้ไปร่วมออกบูธแสดงสินค้างานนี้ด้วย งานจัดขึ้น 5 วันเต็ม ที่อิมแพค เมืองทองธานี ฮอลล์ 12 บูธ K1-K2

งานนี้เพื่อคนรักบ้านและรักษ์โลก ห้ามพลาด!

รักษ์โลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย KEEEN Bio-Composter เครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย

ห้ามใส่ของแข็งลงในตัวเครื่อง

ภาวะโลกร้อนล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์เราเอง หากจะแก้ก็คงต้องย้อนกลับมาที่มนุษย์เราเช่นเดิม มีวิธีลดโลกร้อนมาฝากง่าย ๆ ช่วยกันคนละนิด ลดมลพิษให้โลกเราได้

ปัจจุบันต้องยอมรับว่าปัญหาขยะในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่แก้ยากขึ้นทุกวัน เกิดเป็นปัญหาสังคมที่เรื้อนรังมานานยากเกินเยียวยา ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนใดในประเทศไทย ก็ไม่มีใครต้องการให้เป็นที่ทิ้งขยะ  ปัญหาเรื่องขยะนี้ได้สะสมมากขึ้นทุกวันจนกลายเป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนต้องหันหน้าเข้ามาร่วมกันคิดแก้ปัญหา จะหวังพึ่งพาแต่เพียงภาครัฐเห็นจะไม่ทันการณ์

KEEEN Bio Composter เครื่องขนาดกะทัดรัดที่รักษ์โลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องนี้สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเหลือทิ้งของท่านให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้

เครื่องขนาดเล็กกระทัดรัดที่รักษ์โลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเครื่องนี้ สามารถเปลี่ยนเศษอาหารเหลือทิ้งของท่านให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าได้ภายในชั่วข้ามคืน

ปุ๋ยจากเศษอาหารคืออะไร? ปุ๋ยจากเศษอาหารเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรีย์ โดยประบวนการของจุลินทรีย์ แล้วกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อพืชและสิ่งแวดล้อม

Powered by MakeWebEasy.com