คุณคิดว่าสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบกับเรายังไง?

Last updated: 28 พ.ค. 2563  |  674 จำนวนผู้เข้าชม  | 

คุณคิดว่าสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบกับเรายังไง?

สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใกล้ตัว
.
สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับเรา แต่เรามักจะมองไม่เห็นหากไม่ประสบเคราะห์กรรมหรือเคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติ สิ่งแวดล้อม หรืออุบัติเหตุ ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ได้ให้ความหมายสำหรับ “สิ่งแวดล้อม” ว่าหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งที่มีชีวิต สิ่งที่ไม่มีชีวิต เห็นได้ด้วยตาเปล่า และไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรืออาจจะกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง
.
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมมีมากมาย ที่เราต้องเผชิญอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งมิอาจหลบเลี่ยงได้ แต่เราสามารถช่วยและผ่อนความรุนแรงหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
.
ผลกระทบจากน้ำมือมนุษย์

.

“ภาวะโลกร้อน” หรืออากาศร้อนผิดปกติ อันเกิดจากชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลาย จากการเร่งผลิตของภาคอุตสาหกรรมโดยการปล่อยสารพิษหรือสารเคมีในชั้นบรรยากาศ เพื่อตอบสนองการบริโภคที่บ้าคลั่งของมนุษย์ จากสภาวะโลกร้อนส่งผลให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดไม่สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ต้นไม้ และพืชผักก็ไม่สามารถเจริญเติบโตได้เช่นกัน ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านอาหาร นอกจากนี้สภาวะโลกร้อน ยังส่งผลให้ “อากาศแปรปรวน ส่งผลให้เกิดพายุ” ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมนุษย์และสิ่งปลูกสร้างได้
.
เกิดภัยธรรมชาติ
.
“น้ำท่วมฉับพลัน” และ “ดินถล่ม” เป็นปัญหาสำหรับหลายพื้นที่ สาเหตุอันเกิดจากการตัดต้นไม้ทำลายป่า เมื่อไม่มีต้นไม้มาช่วยชะลอในการไหลของน้ำฝน กรณีที่ฝนตกรุนแรง ก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้ ส่วนกรณีในเขตตัวเมืองและกรุงเทพปริมณฑล สาเหตุที่น้ำท่วมนั้นเกิดจากการวางผังเมือง ระบบระบายน้ำ และการจัดการขยะ ซึ่งหากเรามีวิธีการจัดการระบบนี้ได้จะช่วยลดการสูญเสียหรือความเสียหายลงได้
.
ผลเสียต่อระบบนิเวศ
.
“ไฟป่า” สาเหตุหนึ่งมาจากการจุดไฟเผาป่าของมนุษย์ ในการเข้าไปหาของป่า ไฟป่านอกจากจะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่าและระบบนิเวศในป่าแล้ว ยังส่งผลให้เกิดหมอกควัน ทำให้ผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นโรคทางเดินหายใจ บางพื้นที่ยังส่งผลให้ฝนเป็นกรดอีกด้วย อย่างไรก็ตามกว่าที่ต้นไม้จะเติบโตหรือฟื้นฟูได้ต้องใช้ระยะเวลาหลายปี เพียงแค่การจุดไฟของคนไม่กี่คน ส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศถึงเพียงนี้
.
หนทางสู่การเยียวยา
.
ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และมีแผนการในการเตรียมพร้อมรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาซึ่งการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน อย่างไรก็ตามการส่งเสริม กระตุ้นให้มีจิตสำนึกที่ดี และการร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน และขยายผลจนถึงระดับประเทศจะช่วยให้มนุษย์เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

.

ขอบคุณข้อมูล : www.urbaneco.org

==========================

☎️ สอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Bio- Composter

HOTLINE : 02 800 2570-3, 094-664-9228, 089 556 5720

Website : www.innopolisone.com

Facebook : https://urlzs.com/SAbcy

Line Office : https://lin.ee/cegP8cz

#biocomposter #เครื่องย่อยเศษอาหาร #เปลี่ยนเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย #ลดปริมาณเศษอาหาร #เครื่องกำจัดเศษอาหาร #ย่อยเศษอาหารกลายเป็นปุ๋ย #เครื่องย่อยสลายเศษอาหาร

 

Powered by MakeWebEasy.com