เกี่ยวกับเรา  

รักษ์โลก-รักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วย KEEEN Bio-Composter เครื่องย่อยเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ย เพราะเราเชื่อว่านวัตกรรมด้านจุลินทรีย์สามารถผสมผสานนวัตกรรมด้านดีไซน์ ให้ออกมาเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนกลายเป็นเครื่องย่อยสลายเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยได้ ภายใน 24 ชั่วโมง ภายใต้แนวคิด “ZERO WASTE”-“ทำของเสีย ไม่ให้เสียของ”

ความสุขง่าย ๆ จากการ “ดูแลสิ่งแวดล้อม” ด้วยสองมือเรา สามารถเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้สังคมไทยงดงาม น่าอยู่ เป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลและเป็นสังคมแห่งความสุขแบบยั่งยืนอย่างแท้จริง...
Powered by MakeWebEasy.com